Těhotenství

 

Porodnická část Gynekologicko-porodnické kliniky,

pečuje o ženy s fyziologickým průběhem těhotenství,

ale hlavně se věnuje problematice rizikového a patologického těhotenství, zajišťuje superkonziliární péči u těhotných s diabetem, kardiopatiemi, Rh inkompatibilitou, myasthenia gravis, m.Crown, rozroušenou sklerózou, po transplantaci orgánu,

a dalšími patologiemi v těhotenství.

Hospitalizují se zde těhotné s počínajícím předčasným porodem/transport in utero/.

Klinika je superkonziliárním centrem pro fetální medicínu, provádí neinvazivní a invazivní prenatální diagnostiku a terapii plodu v celé šíři této disciplíny, je superkonziliárním a referenčním centrem pro ultrazvukovou diagnostiku u plodů.