Časté otázky a odpovědi ohledně registrací

Pokud jste zjistili nějakou nejasnost nebo nepřesnost, tak právě tato stránka je správným místem na vyhledání odpovědi. A kdybyste ani zde nenašli odpověď na svoji otázku týkající se registrací - pošlete svůj odtaz na kontaktní mail apolinar-ppp@vfn.cz


Kdy si mám rezervovat místo v pořadníku?

Tento krok lze provést nejdříve v 8:00 dne, kdy dosáhnete gestačního stáří 14+0. Termín lze nalézt např. v této tabulce. Záznam v e-diáři před tímto datem bude smazán.

Když jsem se úspěšně zapsala na diáře "PPP-pořadník", jak a kdy se se dozvím, že mám místo skutečně rezervované?

Jakmile se úspěšně zapíšete do diáře "PPP-pořadník" na správné období (na období, které odpovídá předpokládanému termínu porodu), máte již místo rezervované. Můžete si to hned ověřit v části "moje objednávky". Další potrzení tedy není potřeba.

Když jsem si úspěšně rezervovala místo, mohu si přijít pro registrační razítko kdykoliv?

Ne, registrační razítko získáte na tzv. "první návštěvě". Termín první návštěvy Vám nikdo nebude direktivně přidělovat - můžete si jej vybrat sama dle svých časových možností v diáři "PPP-první návštěva". První návštěva by ale měla proběhnout do 10 týdnů od rezervace místa.

Na datum mého data porodu již není volné políčko v pořadníku. Mohu se napsat na jiný den ?

Pro zápis je povolen limit +/-5 dní od termínu, který máte uvedený v těhotesnké průkazce.  Nesmíte se však zapsat dříve než v den 14+0 ... tato hranice je nedotknutelná (nesmíte se zapsat "dopředu"). Limit +/-5 dnů je stanoven pro zpětné dopnění volných míst.

Mohu si objednat první návštěvu bez rezervace v pořadníku ?

Tento postup je možný jen ve vyjímečných případech a rozhodně jej nedoporučujeme . Rezervace pořadí by měla být vždy první krok.

Co se stane, když přijdu na první návštěvu bez rezervovaného místa?

Pokud je na období Vašeho předpokládaného termínu porodu plno, porodní asistentka Vás BEZ registrace pošle domů. Pokud by na dané období ještě nějaké místo zbývalo, může Vás tam porodní asistentka dopsat. Ale rozhodně tento postup nedoporučujeme - pro osobní registrace je vyhrazen přesný čas mezi 15:40 a 15:50.

Datum, kdy dosáhnu stáří svého těhotenství 14+0, vychází na víkend. Mohu si rezervovat pořadí o víkendu nebo až následující pracovní den ?

Termíny v diáři "PPP-pořadník" jsou připraveny na všechny dny i s víkendy a svátky a diáře je dostupné non-stop. Termíny na první návštěvu jsou pak omezeny jen na pracovní dny. Pokud Vám vychází předpokládaný termín porodu na víkend, pak se tento termín objeví v nabídne volných míst i v tento víkendový den v 8:00 ráno.

Mohu si rezervovat místo i osobně ?

Ano, v pořadníku je vždy vyhrazeno 1 místo pro osobní návštěvu na každý den. Ani osobní registraci není možné udělat před dosažením dokončeného 14.týdne těhotenství.  Osobní místo rezervujeme vždy jen v den 14+0 (nebo v nejbližší pracovní den) - pokud se v den 14+0 nevyužije, je uvolněno pro zápis ve webdiáři. Osobní registrace probíhají  v 1.patře – Těhotenská ambulance. Nemůžeme Vám však garantovat, že ve stejný den najdeme volný termín na tzv. "První návštěvu" - je to spíše výjimka. K sepsání základní dokumentace (tzv. Anamnéza) možná budete muset přijít ještě jednou v následujících max. 10 týdnech.

Když mi vychází den 14+0 na víkend nebo svátek - kdy mohu přijít na osobní registraci?

Pokud termín 14+0 připadne na víkend, osobní rezervace pořadí se provádí v nejbližší pracovní den po termínu 14+0.

Uvidí ostatní návštěvníci internetové objednávky mé jméno?

Neuvidí. Po Vaší objednávce zmizí Vámi vybraný termín z nabídky. Nikdo kromě vybraných pracovníků kliniky nevidí Vaše jméno ani číslo pojištění a kontaktní údaje.

Proč není e-Diář hezčí ?

Porodnický e-Diář považujeme za pilotní provoz nového Programu prenatální péče ve VFN. Abychom zajistili maximální bezpečnost Vašich údajů, nechtěli jsme budovat samostatný internetový portál, ale využíváme přímo nemocničního informační systém VFN. A ten v současné době není přizpůsoben našim specifickým požadavkům. V dalších verzích tohoto systému by se mělo mnohé změnit k lepšímu podle našich požadavků i Vašich připomínek. Naopak výhodou je jednotný vzhled s ostatními diáři, přes které si lze objednat termín ambulantní péče.

Proč je při výběr pořadí uveden údaj ve formátu času "1:00 - 2:00 – 3:00 - atd.“ a ne „1 – 2 – 3 – atd." ?

Porodnický e-Diář využívá objednávacího systému Programu předporodní péče VFN, a ten je prioritně připraven na výběr času, nikoliv pořadí. V budoucích verzích by tato chyba měla být odstraněna.

Proč se omezují počty těhotných k porodu ve Vaší porodnici?

Klinika má bohužel omezené množství lůžek a zájem o porody u nás často přesahuje kapacitu budovy. Z toho jednoznačně vyplývá, že dříve či později část těhotných musíme odmítnout. Z hlediska péče o Vás je výhodnější, když celá předporodní péče včetně porodu proběhne na stejném místě. Snáze se zachytí možné těhotenské komplikace, neprovádějí se duplicitní vyšetření apod. Právě včasný záchyt rizikových případů je  důvodem, proč registrace probíhají již v termínu 14+0 ve většině pražských porodnic

Jsem u Vás registrovaná, ale porodila jsem na jiném pracovišti. Mám to nějak oznámit?

Budeme za tuto informaci velice rádi. Nejjednodušší cesta je zrušení Vaší "Objednávky v pořadníku". Na vaše místo se bude moci dopsat jiná těhotná.

Mé těhotenství je starší než týden 14+0, ale našla jsem v diáři "Objednávka pořadí" u svého termínu porodu volnou pozici. Mohu se do e-Diáře dopsat ?

Ano, můžete k zápisu využít jakékoliv místo v povoleném limitu +/-5 dní od Vašeho předpokládaného termínu porodu. Jen prosíme, abyste u  takové zpětné rezervace místa v okénku "Upřesnění" na tuto skutečnost upozornila (např. "Předpokládaný termín porodu xx.yy.zzz") - mnohdy se tím předejde zápisu na špatné období

Co se stane, když někdo zaplní pořadník falešnými záznamy?

K této situaci dojít může, ale otevření e-Diáře je možné až po založení přístupového účtu. V tomto kroku je povinným údajem číslo pojištění, které jednoznačně určuje přihlášenou osobu. Mohou nastat dvě možnosti – uvedené číslo je správné nebo podvržené. Pokud je správné, může nemocnice požadovat na této osobě náhradu škody způsobenou omezením provozu (jakási forma DoS-útoku). Pokud je číslo pojištěnce falešné, jde o zřejmý podvod s cizí identitou – zneužití cizích osobních údajů. Náš systém zaznamenává, odkud byl uživatel přihlášen a lze tohoto člověka celkem jednoduše dohledat a případně předat k trestnímu stíhání.
Takže podobné praktiky rozhodně nikomu nedoporučujeme.

Proč nejsou vidět místa pro těhotenské stáří menší než 14+0?

Tato místa úmyslně blokujeme, aby se na ně nikdo nemohl dříve zapsat. Kdybychom však blokovali všechna budoucí místa, bylo by hledání "následujícího termínu" pomalejší. Proto blokujeme jen místa na cca následující půlrok.

Proč je v popisu napsáno, že se můžeme zapisovat do e-Diáře pořadníku až od 8:00? Proč to není od půlnoci?

Tato hodina byla zvolena s ohledem na Vás – abyste měli v noci klid a nemuseli s prstem na myši čekat na půlnoc.

Obvodní gynekolog zjistil, že mé těhotenství je rizikové a že bych měla chodit co perinatologického centra – např. do Vaší porodnice "U sv. Apolináře". V pořadníku je však na mém termínu porodu plno. Co mám dělat ?

Zápis přes diář "PPP-Pořadník" je určen primárně pro těhotné, u kterých se předpokládá fyziologický nekomplikovaný porod nebo je riziko předem známé. Pokud Váš gynekolog zjistil vyšším týdnu vážné problémy, které by mohly ohrozit Vaše těhotenství, je nutné se obrátit přímo na naše pracovníky. Klinika jakožto specializované pracoviště soustřeďuje rizikové případy a má pro ně vyhrazenu určitou kapacitu mimo e-Diář. Samozřejmě i riziková těhotná může využít zápisu přes diáře.

Mohu si změnit kontaktní údaje – telefon a email?

Ano, změna je možná, a to po přihlášení v záložce "Profil".

Mohu si založit přístupové jméno před termínem 14+0?

Ano, vytvoření přístupového jména lze provést kdykoliv předem. Termínem 14+0 je omezeno jen vložení Vašeho záznamu do pořadníku.

Proč je v některé týdny méně volných míst v pořadníku i před termínem 14+0?

Cca 2x za rok je z hygienických důvodů nutné udělat totální dezinfekci porodních sálů. Tato odstávka samozřejmě neumožňuje přítomnost těhotných. Naštěstí má naše porodnice jako jediná v Praze dva porodní sály, takže není nutné úplně zastavit příjem rodiček, pouze je nutné omezit počet plánovaných porodů. Odstávky porodních sálů jsou samozřejmě koordinovány s ostatními pražskými porodnicemi tak, aby byl ve stejnou dobu uzavřen maximálně jeden porodní sál v Praze.