2. porodní sál (PS II)

II. porodní sál se nachází v levém traktu budovy - tzn. od vrátnice levým schodištěm do 1. patra - vlevo.

Tento sál je zaměřen spíše na rodičky s rizikovým průběhem porodu. Součástí PS II je také čekatelský pokoj, který má spíše charakter perinatologického JIPu. I zde mohou rodičky přijímat návštěvy, ale také po souhlasu ostatních rodiček na pokoji. 

Na pracovišti probíhá odborná praxe budoucích záchranářů, a to pod dohledem zkušených lektorů.

Telefon: 224 967 420