Porod

Porod je jedním z nejdůležitějších a nejemocionálnějších momentů v životě každé ženy.

V rámci možností naší kliniky a hlavně porodních sálů, se snažíme, aby tento zážitek byl pro Vás co možná nejpříjemnější.

 

Během porodu mají rodičky na samostatném boxu možnost využití balonu, masáže, vany a aromaterapie.  

K lékařskému vedení porodu patří také farmakologická terapie, jejímž základem je zcela zdarma prováděná epidurální analgezie.

 

Přípravek Entonox (směs kyslíku a oxidu dusného) je inhalační analgetikum určené k tlumení porodních bolestí a je podáván na přání rodičky - zdarma. 

Pokud porod proběhne bez komplikací, přikládáme novorozence na břicho rodičky (bonding) a po ošetření ihned k prsu. 

Další hodinu zůstává dítě s rodiči na svém porodním boxe pod dohledem porodní asistentky.

Provádíme odběry pupečníkové krve pro uchování kmenových buněk. Našim smluvním partnerem je pouze Národní Tkáňové Centrum -  www.natic.cz

Dárcovské odběry v současné době neprovádíme.

 

Otec nebo doprovod u porodu

Samozřejmostí je přítomnost otce, nebo osoby blízké u porodu, nikdy však ne více než jedné osoby. Toto opatření je realizováno z prostorových důvodů.

Od 22.8.2016 má VFN aktuální ceník.

V souladu s vynaloženými náklady na přítomnost osoby blízké u spontánního porodu - 280 Kč.

V souladu s vynaloženými náklady na přítomnost osoby blízké u plánovaného císařského řezu - 1100 Kč.

U akutně vzniklých císařských řezů zpravidla doprovod nebývá na operačních sálech přítomen.

Platba se hradí až při propuštění rodičky domů.