Plánované uzávěry

Obvykle dvakrát ročně se provádějí tzv. (plánované) uzávěry porodních sálů. Slouží k povinným hygienickým opatřením a opravám malého rozsahu. Tato opatření se týkají všech porodnických zařízení v Praze a jsou proto vždy po domluvě plánována tak, aby se neuzavřelo více porodnic najednou.

Perinatologické centrum „U sv. Apolináře“ však pro své stavební možnosti nemusí být nikdy uzavřeno kompletně. Máme dva prostory pro porody, které fungují zcela izolovaně. V případě uzávěru jednoho porodního sálu přebírá funkci vždy sál druhý. Z těchto důvodů Vás žádáme o trpělivost. Děkujeme!

V roce 2016 jsou uzávěry naplánované na tyto období:

1.-14.2.2016
5.-18.9.2016