Oddělení šestinedělí - chodba P1

Vedoucí lékař: as. MUDr. Tomáš Koleška

Staniční porodní asistentka: Anna Zachrlová

Telefon: 224 967 141

Návštěvní hodiny: denně 14.00 - 18.00 hod.

 

Na oddělení šestinedělí (chodba P1) mají všechny pokoje úroveň nadstandardu

Jsou zde hospitalizovány maminky po fyziologickém i operačním porodu

Lékařská i ošetřovatelská péče je na pokojích nadstandardních i standardních stejná (liší se pouze vybavení pokojů)

Propuštění probíhá denně do 11 hodin

Součástí pokojů v chodbě P1 je sociální zařízení, TV, lednice

Pokoje se dopředu neobjednávají, až když je maminka po porodu, sdělí porodní asistentce, zájem o nadstandardní pokoj,  je-li volné lůžko, je po porodu na něj uložena,event. se může následující den po uvolnění na lůžko přestěhovat

Je zde 13 lůžek

Všechny pokoje mají připojení k Wifi

Jeden pokoj je jednolůžkový,  cena 1.500 Kč/noc,

6 pokojů je dvoulůžkových, cena 1.000 Kč/noc

Den přijetí a den propuštění je započítáván jako jeden den, přičemž pokoj musí být v den propuštění uvolněn nejpozději do 12:00. Pozdější uvolnění pokoje je možné pouze po souhlaus vedoucího lékaře oddělení (dle provozních podmínek oddělení) a za podmínky úhrady pokoje za další den.