Doporučené stránky

Oficiální stránky

1.LF UK 

http://www.lf1.cuni.cz

VFN 

http://www.vfn.cz

 

Poradenský a informační server

http://www.porodnice.cz