Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky (ultrazvuk)

Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Staniční porodní asistentka: Mgr. Alena Frýdlová

Telefon: 224 967 273

Po – Pá: 7.30 – 15.00 hod.

Další informace: cfm.lf1.cuni.cz