O nás

 

Tradice, která zavazuje…                                                                 

 

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) je zdravotnické zařízení, které bylo v minulosti z mnoha hledisek unikátním místem. Tuto výjimečnost si udrželo i do dnešních dnů.Od otevření původně Zemské porodnice v roce 1875 byla v její budově poskytována nejen léčebná péče, ale protože zařízení bylo nedílnou součástí Univerzity Karlovy, získávali zde vzdělání a později i pracovní uplatnění největší osobnosti českého porodnictví. Mnozí z nich byli učiteli nejen studentů lékařství, ale i mnoha generací porodních asistentek a začínajících lékařů.

 

 

Architektem a stavitelem budovy byl Josef Hlávka (1831, Přeštice – 1908, Praha), později největší mecenáš české vědy, kultury a vzdělání. V historickém plášti budovy Josefa Hlávky jsou dnes umístěna moderní porodnická, neonatologická a gynekologická pracoviště, která odpovídají nejvyšší evropské úrovni.

 

 

V budově je Perinatologické centrum pro Prahu a Středočeský kraj. Toto centrum v řadě případů slouží i jako superkonziliární pracoviště pro nejzávažnější těhotenské patologie pro celou Českou republiku. Tím se naplňuje Hlávkův odkaz výstavby Zemské porodnice, která v současné době patří mezi nejdéle nepřetržitě otevřené porodnice na světě.

 

 

Perinatologické centrum poskytuje péči zejména ženám s předčasnými porody, především před 32. týdnem těhotenství. Dále jsou zde organizovány materiální, technické a zejména personální podmínky pro další těhotenská rizika, nebo dokonce patologie. Pracují zde týmy lékařů, porodních asistentek a zdravotních sester, které poskytují těhotným s cukrovkou, se závažnými chorobami srdce, s poruchami krevní srážlivosti, s nespecifickými záněty střev (např. Crohnova nemoc nebo colitis ulcerosa), dále s myastenií a revmatoidními chorobami. Ve spolupráci s IKEM Praha zde probíhá významná mezioborová péče o těhotné ženy po transplantaci některého orgánu. V našem Perinatologickém centru dále diagnostikujeme a léčíme některé nemoci dětí ještě před jejich narozením, tedy nitroděložně.

 

 

Široká nabídka poskytovaných služeb pro těhotné a rodičky se závažnými zdravotními problémy je umožněna jen díky jedinečnému propojení jednotlivých oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s klinikami 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Příkladem zachování tradice a pokračování v ní je péče, kterou se na našem pracovišti rodičky dostávají pro úlevu od porodních bolestí, respektive regulace bolestí. Naše porodnice byla již i v dávné minulosti centrem pro zavádění a rozvoj nových metod analgezie u porodu a anestezie u císařského řezu.

 

 

V současnosti nabízíme celou škálu metod a prostředků, které umožňují účinnou a přitom pro matku i dítě bezpečnou regulaci porodních bolestí. Můžeme poskytnout nefarmakologické postupy, ale i moderní a velmi účinně bolest tišící metody. Z nefarmakologických metod nabízíme zejména TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace), použití vody (relaxační vany). Z farmakologických metod mají rodičky možnost využít dýchání „rajského plynu“ (Entonox) nebo mohou využít nitrosvalové podání účinného analgetika Nalbuphinu.

 

 

V našem porodnickém zařízení je více než 20 let organizována služba velmi erudovaných anesteziologů pro podání epidurální analgezie. Tato služba posledních 15 let funguje nepřetržitě 24 hodin denně.

Žádná z metod není zdravotníky naší porodnice preferována. Vždy záleží na svobodném výběru rodičky. Právě servis v podávání moderních analgetických metod je jedním z hlavních důvodů, proč je naše porodnice těhotnými ženami tak často vyhledávána.

 

 

Všechny metody porodnické analgezie jsou zdarma, a to dokonce i podání epidurální analgezie.

 

 

Rodičky si u nás mohou vybrat svoji porodní asistentku nebo porodníka, kteří mají řádnou pracovní smlouvu s VFN. Přítomnost partnera je umožněna dokonce i u císařského řezu, avšak s jednou podmínkou, operace musí probíhat s použitím  regionální anestezie (epidurální nebo subarachnoidální metody), na naší klinice se tak stává asi v 70 % císařských řezů.

 

 

 

Lékaři a porodní asistentky kliniky organizují celou řadu postgraduálních programů, ve kterých se lékaři a porodní asistentky nejen z celé České republiky, ale čím dále tím častěji i ze zahraničí mohou seznamovat s novými léčebnými metodami a postupy.

 

 

Mnozí z lékařů našeho porodnického zařízení jsou úspěšnými řešiteli celé řady významných vědecko-výzkumných projektů, které jsou podporovány grantovými agenturami ministerstva zdravotnictví nebo české akademie věd. Počtem vědeckých publikací z oblasti perinatologie se řadí naše klinika na přední místo v České republice. To, že je naše porodnice schopna nabízet další vzdělávání lékařům a porodním asistentkám (postgraduální vzdělávání), je zárukou vysoké odbornosti celého týmu zaměstnanců naší kliniky.

 

 

Tato porodnice získala v roce 2005 jako první v Evropě certifikát Evropské odborné společnosti pro gynekologii a porodnictví (EBCOG) pro tři udělované subspecializace (perinatologie, urogynekologie a gynekologická onkologie). Certifikát EBCOG se vystavuje pouze za podmínek, že zdravotnické zařízení dodržuje nejvyšší standardy poskytované péče, a proto může být garantem postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví v Evropě.

 

 

Text: doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.