JIRP a JIP

Vedoucí lékař JIRP: prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Staniční dětská sestra JIRP: Šárka Harvánková, DiS.

Návštěvy: kdykoliv, kromě doby vizit (viz níže)

Telefon JIRP: 224 967 470, 370

 

Vedoucí lékař JIP: prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Staniční dětská sestra JIP: Jana Rosolová

Návštěvy: kdykoliv, kromě doby vizit (viz níže)

Telefon JIP: 224 967 483, 383

 

Jednotka intenzivní a resuscitační Péče (JIRP) i jednotka intenzivní péče (JIP) poskytují komplexní a vysoce specializovanou péči všem novorozencům, kteří tuto péči potřebují, a to narozeným na naší gynekologicko-porodnické klinice nebo i mimo ni. Každá z jednotek je rozdělena na dva úseky a dohromady čítají 20 míst pro inkubátory.

Všichni rodiče očekávající příchod miminka, doufají, že jejich dítě bude zdravé. Někdy se ovšem objeví komplikace, které vyžadují speciální péči a léčbu. Předčasné narození, obtížný porod nebo zhoršená adaptace na prostředí mimo dělohu mohou být důvody, proč je novorozenec přijat na jednotku JIRP nebo JIP. 

Každým rokem je na naší JIRP a JIP přijato okolo 300 novorozenců, kteří vyžadující vysoce specializovaný přístup. Na každodenní péči o tyto děti se podílí mezioborový tým, složený z lékařů neonatologů, pediatrů, dětských sester specialistek, záchranářů a porodních asistentek, a snaží se našim nejmenším pacientům a jejich rodinám pomoci zdolat toto obtížné období. Důležitou součástí týmu jsou i další odborníci, jako mikrobiologové, farmaceuti, pracovníci speciálních laboratoří, sociální pracovníci, nutriční terapeuti,  biomedicínští inženýři i sanitáři, kteří se sice neúčastní přímé péče o novorozence, ale bez nich by péče nemohla být úplná. Ve chvíli, kdy je novorozenec přijat na oddělení, je pro něj připraven tým, který každému miminku „ušije“  péči na míru jeho individuálním potřebám i potřebám jeho rodiny.

Cíle péče o novorozence na JIRP a JIP

  • poskytovat každému novorozenci vysoce specializovanou léčbu a ošetřovatelskou péči na nejvyšší úrovni, která vychází z individuálních potřeb dítěte a jeho rodiny,

  • zajistit bezpečné prostředí pro pacienty, rodinu a personál oddělení

  • neustálé vzdělávání personálu k udržení vysoké úrovně kvality péče,

  • týmová spolupráce na docílení co nejlepších výsledků péče o novorozence.

Níže uvádíme některé praktické informace, které Vám mohou pomoci lépe se zorientovat v případě, že Vaše miminko bylo přijato na naše oddělení. Prosíme, nebojte se a nestyďte se kdykoli a na cokoli zeptat našich sester a lékařů, pečujících o Vaše miminko, a to i opakovaně, pokud Vám podaná informace nebude jasná. Budeme se snažit Vám poradit a podpořit Vás v jakékoli situaci.

Návštěvy na našich oddělení

Čas bezprostředně po porodu je pro vztah mezi rodiči a novorozencem pro další vývoj dítěte velmi důležitým obdobím. Víme, že pokud se vše nevyvíjí tak, jak si rodiče původně představovali, a novorozenec je hospitalizovaný na JIRP nebo JIP, je tato doba pro rodiče velmi složitá. Nenechte se odradit strachem a nezvyklým prostředím JIRP a JIP. Navštěvujte svoje miminko tak často, jak jen budete moci. Přístup musí být pochopitelně individuální, ale obecně platí, že čím více času se svým miminkem strávíte, čím více poznáte své dítě i personál oddělení, a čím více budete rozumět informacím, týkajícím se Vašeho miminka, tím více budete sobě navzájem oporou. Vy, miminko i zdravotnický tým oddělení.

Z výše uvedených důvodů nejsou návštěvy pro rodiče novorozence časově omezeny. Je pouze pár vyjímek z tohoto pravidla, a to je čas lékařské vizity na oddělení a večerní předávání služby/směny.

Čas lékařské vizity u lůžka novorozenců: 7.00 - 10.00 hod.

Večerní předávání služby/směny dětskými sestrami: 18.30 - 19.30 hod.

Někdy ovšem mohou nastat mimořádné situace, kdy můžete být požádáni o opuštění dětského boxu. Stává se tak v případě akutních situací nebo v době výkonů, které vyžadují zajištění zvýšená hygienické bezpečnosti. Na dobu nezbytně nutnou pak můžete počkat v místnosti pro rodiče, která je součástí našich oddělení, 

Pro ostatní členy rodiny a přátele jsou návštěvní hodiny: 12.00 - 18.00 hod.

Z důvodu zachování hygienických pravidel na oddělení jsou návštěvy povoleny pouze ve dvou osobách, z čehož jedna osoba musí být vždy jeden z rodičů. Sourozenci novorozenců mohou přijít na návštěvu také, malé děti však musí být po celou dobu pod dohledem jednoho člena návštěvy a jejich přítomnost je omezena na 5-10 minut. Návštěvy novorozence v případě, že je matka již propuštěna z nemocnice domů, probíhají podle společné dohody mezi matkou a ošetřující sestrou. Snažíme se pro Vás a Vaše miminko vytvořit optimální prostředí a podmínky pro Vaše sbližování, proto prosíme, při jakékoli změně od domluveného termínu, informujte telefonicky a s předstihem ošetřující sestru. Doteky a chování miminka jsou vyhrazeny pouze jeho rodičům. Prosíme, vždy se domluvte s ošetřující dětskou sestrou Vašeho miminka. Dodržováním našich speciálních hygienicko-epidemiologických opatření pomůžete v péči o svoje, ale i všechna ostatní hospitalizovaná miminka. Děkujeme za pochopení.

Podávání informací o stavu dítěte

O vývoji zdravotního stavu Vašeho dítěte budete vždy informováni ošetřujícím lékařem a dětskou sestrou v denních hodinách nebo lékařem ve službě v nočních hodinách a o víkendech při svých návštěvách na oddělení nebo po telefonu. Informace jsou podávány pouze rodičům dítěte a osobám, uvedeným rodiči v tzv. Informovaném souhlasu s podáváním informací. Informace po telefonu jsou podány pouze v případě, že sdělíte našemu personálu oddělení heslo, které dostanete při první návštěvě. Toto heslo je určeno pouze Vám a neměli byste ho předávat jiným osobám. Optimální čas pro podání informací: po 13.00 hod.

V této době jsou již známy výsledky většiny vyšetření provedených na základě rozhodnutí během ranní/dopolední vizity. 

Ochrana soukromí

Stejně tak jako dospělí pacienti mají i novorozenci hospitalizovaní na JIRP a JIP právo na soukromí. Prosíme Vás proto, nenahlížejte do inkubátorů ostatních novorozenců, pokud Vám toto jeho rodiče nedovolí. Dále nepořizujte fotografie ostatních dětí a jejich rodičů. Věnujte se během návštěvy svému miminku, Vaší stoprocentní pozornost si zaslouží.

Začlenění rodičů do péče o dítě

Jak jen to Váš stav a stav Vašeho miminka dovolí, začne Vás ošetřující dětská sestra seznamovat s jednotlivými činnostmi v péči o dítě, které můžete provádět sami. Jedná se zejména o měření teploty miminka, přebalování, péči o  zbytek pupeční šňůry, kůži, oči, pusinku, krmení apod.

Oblíbenou činností našich rodičů je tzv. klokánkování. Jedná se o chování novorozenců na hrudníku maminky nebo tatínka (princip „kůží na kůži“), za výstřihem (jako v klokaní kapse)  v křesle v těsné blízkosti inkubátoru. Délka „klokánkování“ závisí na možnostech oddělení a na aktuálním stavu Vašeho dítěte. Ve většině případů se jedná o dvou- až tříhodinové intervaly. V tuto chvíli se nejvíce utužují vztahy mezi matkou (rodiči) a nezralým nebo jinak nemocným novorozencem, jehož stav nedovoluje být s matkou na jednom pokoji. Při „klokánkování“ můžete miminku povídat i zpívat. Vaše miminko Vás pozná podle hlasu, tlukotu Vašeho srdce, které zná z doby těhotenství, a časem i podle vůně, a bude si tyto momenty užívat stejně tak jako Vy. Pokud stav Vašeho miminka „klokánkování“ zatím nedovoluje, nezoufejte. Velmi přínosné pro Vás oba (tři, více…) je i „pouze“ to, že se svým miminkem trávíte čas tak, že sedíte vedle jeho inkubátoru a mluvíte na něj. Pokud je miminko probuzené, domluvte se s ošetřující dětskou sestřičkou, jestli ho můžete pohladit. Každý kontakt s Vaším miminkem podporuje také tvorbu Vašeho mateřského mléka.

Kojení

Ve chvíli, kdy je stav Vašeho miminka dobrý a dítě je schopno koordinovat sání, polykání a dýchání (tato situace obvykle odpovídá době okolo 32. týdne těhotenství), je možno začít s nácvikem kojení. Nebuďte smutní, když se Vaše miminko při prvním kojení nepřisaje a spíš si bude hrát. Zejména děti narozené předčasně nebo děti s obtížnějším dýcháním se velmi rychle unaví. Bude si však během tohoto nácviku zvykat na chuť a vůni Vašeho mléka a časem, jak bude růst a sílit, se bude přikládání jevit jednodušší a jednodušší. Nenechte se proto odradit prvními nezdary, jen to, že miminko dostane pár kapek Vašeho mateřského mléka do úst, je dobré. V průběhu jednotlivých kojení budete mít k dispozici laktační poradkyni nebo sestru, která má s kojením dětí na JIRP a JIP dlouhodobé zkušenosti.