Dětský úsek na porodních sálech

Dětské úseky na obou porodních sálech zajišťují péči o Vaše novorozené miminko v prvních minutách až hodinách po porodu. Naše dětské sestry a porodní asistentky mají dlouhodobé zkušenosti s ošetřováním novorozenců a snaží se poskytnout všem novorozencům co nejideálnější podmínky pro bezproblémovou adaptaci na prostředí mimo dělohu s ohledem na jejich a Vaše individuální potřeby.

Péče o novorozence na porodním sále bezprostředně po porodu

Pokud to Váš stav i stav Vašeho miminka dovoluje, bude Vám dítě bezprostředně po porodu položeno na Vaše bříško a následně hrudník (kůží na kůži – angl. bonging). Miminko bude zlehka osušeno a pro lepší tepelný komfort budete oba přikryti přikrývkou. V tuto chvíli máte možnost přivítat se se svým miminkem a poprvé se ho dotknout a pohladit jej. Současně proběhne i identifikační označení Vašeho miminka, kterému bude na ručičku připevněno stejné číslo, které máte na ruce připevněné Vy, a které je po celou dobu Vašeho pobytu v porodnici vyhrazeno pouze Vám dvěma (ev. třem... apod., v případě vícečetných těhotenství). Po té bude Vaše dítě na krátkou chvíli v přítomnosti Vašeho partnera odneseno na ošetření do výhřevného lůžka, kde proběhne první vyšetření miminka a druhé identifikační označení miminka pomocí identifikačního štítku se jménem a datem narození, připevněného také na jeho ručičku. Třetím identifikačním označením je napsání identifikačního čísla na hrudník dítěte. Váš partner nebo porodní doprovod, který může být přítomen po celou dobu ošetření dítěte má možnost vytvořit první fotografie nového člena Vaší rodiny.

       

Po provedení všech nutných procedur (obvykle po několika málo minutách) Vám bude Vaše miminko přineseno zpět a pokud k tomu nedošlo již při prvním kontaktu, pomůže Vám dětská sestra nebo porodní asistentka s prvním přiložením miminka k prsu, takže si oba můžete užít první kojení a první pohled z očí do očí. Podle situace na porodním sále, Vašeho stavu a stavu Vašeho novorozence strávíte takto nějakou dobu spolu. Maminka po porodu zůstává ve většině případů na porodním sále první dvě první hodiny (pozorování adaptace matky po porodu, zejména krvácení). Je možné, že Vaše miminko bude přeloženo na dětský box oddělení šestinedělí o něco dříve než Vy. Bude uloženo do inkubátoru na zahřátí a jeho adaptace sledována dětskou sestrou, aby bylo připraveno na Vaše opětovné setkání na oddělení šestinedělí.

Většina novorozenců po porodu křičí, tím se adaptují (přizpůsobují své dýchaní a srdeční činnost) na vnější prostředí. Nicméně občas se stane, že je potřeba miminko po porodu podrobněji sledovat (monitorovat), případně provést speciální ošetření. V takovémto případě Vás bude lékař - pediatr o této situaci podrobně informovat.

Hlavní cíle naší neonatologické péče:

  • zajistit optimální prostředí pro adaptaci novorozence na mimoděložní, resp. prostředí

  • podpořit časné navázání kontaktu novorozence s matkou (rodinou)

  • podpořit časné přiložení novorozence k prsu a kojení (nejlépe do 30 minut po porodu)

  • včasné odhalení případných časných poporodních nepravidelností u novorozence a jejich okamžité řešení

  • umožnit vytvoření co nejpříjemnějšího bezprostředního prostředí bezprostředně po porodu pro novorozence, matku a jejich blízké