Neonatologie

Vítejte na neonatologickém oddělení Gynekologicko - porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Naše neonatologické oddělení poskytuje komplexní péči o novorozence v prvních hodinách, dnech a týdnech po porodu.

Převážnou část našich dětských klientů tvoří novorozenci narození přímo na klinice. Druhou skupinou jsou novorozenci, narození mimo naší kliniku, kteří jsou k nám transportovaní z důvodu požadavku poskytnutí specializované péče. 

Více informací o jednotlivých úsecích péče se můžete dočíst v odkazech na liště v levé části našich webových stránek. 

Cílem naší péče o novorozence je poskytovat vysoce kvalifikovanou a nejlepší možnou péči o novorozence, matku a jejich blízké. Péče o novorozence je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým personálem, který pokračuje v kontinuálním vzdělávání v oblasti svých kompetencí. Právě proto a kvůli spolupráci s ostatními neonatologickými pracovišti v České Republice i v zahraničí jsme schopni poskytovat péči, která splňuje národní i mezinárodní standardy kvality péče o novorozence.