Kontakty

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Telefon (ústředna): 224 961 111

E-mail:info@apolinar.cz

Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky:

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
E-mail: alois.martan@vfn.cz

Sekretariát přednosty:

Jana Urbanová a Miroslava Kašparová
Telefon: 224 967 425, 224 967 457 a 224 967 577
E-mail: jana.urbanova@vfn.cz

Zástupce pro porodnický úsek, vedoucí lékař perinatologického centra:

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
E-mail: parizek@porodnice.cz

Zástupce přednosty pro gynekologický úsek:

prof. MUDr. David Kužel, CSc.
E-mail: david.kuzel@vfn.cz

Primář   gynekologicko-porodnické kliniky:  

prim. doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.
Telefon: 224 967 223
E-mail: david.pavlista@vfn.cz

Sekretariát primáře:

Martina Ondřichová
tel.: 224 967 029
E-mail: martina.ondrichova@vfn.cz

Primář neonatologie:

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
Telefon: 224 967 278
E-mail: richard.plavka@vfn.cz

Sekretariát primáře neonatologie:

Mgr. Olga Štajnrtová
Telefon: 224 967 146
E-mail: olga.snajtrtova@vfn.cz
Fax: 224 967 145

Konzultant pro porodnický úsek:

Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.
E-mail: zdenek.hajek@vfn.cz

Vrchní sestra gynekologicko-porodnického úseku:

PhDr. Daniela Šimonová
Telefon: 224 967 407
E-mail: daniela.simonova@vfn.cz

Vrchní sestra neonatologického úseku:

Bc. Michaela Kolářová
Telefon: 227 967 437
E-mail: michaela.kolarova@vfn.cz

Porodnice, perinatologické centrum

Těhotenská ambulance

Staniční porodní asistentka: Bc. Hana Syrová
Telefon: 224 967 401 
Po - čt: 8.00 - 12.00, 
12.30 - 15.00, Pá 8.00 - 12.30

Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky

Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Staniční porodní asistentka: Markéta Škaloudová
Telefon: 224 967 273
Denně 8.00-15.00, nutno se objednat

E-mail: cfm.lf1.cuni.cz

Porodní sál č.1

Vedoucí lékař: as. MUDr. Vratislav Krejčí
Staniční porodní asistentka: Eva Smejkalová

Porodní sál č.2

Vedoucí lékař: as. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.
Staniční porodní asistentka: Mgr. Dis.Gabriela Jurigová

Oddělení rizikového těhotenství – chodba P2

Vedoucí lékař: as. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.
Staniční porodní asistentka: Iva Schafferová
Návštěvní hodiny: denně 13.00-19.00

Oddělení šestinedělí – chodba P1

Vedoucí lékař: as. MUDr. Tomáš Koleška
Staniční porodní asistentka: Anna Zachrlová
Návštěvní hodiny: denně 13.00-19.00

Oddělení šestinedělí – chodba P3

Vedoucí lékař: as. MUDr. Tomáš Koleška
Staniční porodní asistentka: Regina Ondráčková
Návštěvní hodiny: denně 13.00-19.00

Porodnická jednotka intenzivní péče – chodba P5

Vedoucí lékař: as. MUDr. Vratislav Krejčí
Staniční porodní asistentka: Bc. Hana Syrová

Oddělení šestinedělí – chodba P15

Vedoucí lékař: as. MUDr. Ondřej Sosna, Ph.D.
Staniční porodní asistentka: Blanka Živnůstková
Návštěvní hodiny: denně 13.00-19.00

Matrika

Perinatologické centrum – přízemí porodnice
Telefon: 224 967 014
E-mail: 
apolinar-matrika@vfn.cz
Matrika Úřadu MČ pro Prahu 2
Jugoslávská 20, 1.patro
Telefon: 222 513 811
pondělí, středa: 8.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00

Neonatologie

Primář neonatologie:

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
tel.: 224 967 278
e-mail: richard.plavka@vfn.cz
 

Sekretariát primáře neonatologie:

Mgr. Olga Štajnrtová
tel.: 224 967 146

fax: 224 967 145
 

Neonatologie – jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP):
Vedoucí lékař: MUDr. Václav Sebroň
Staniční sestra: Eva Hniličková
Telefony: 224 967 470
224 967 370
Návštěvní hodiny: 11.00 - 19.00 hod.

 

Neonatologie – jednotka intenzivní péče (JIP):
Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Kopecký
Staniční sestra: Dana Malá
Telefony: 224 967 483
224 967 383
Návštěvní hodiny: 11.00 - 19.00 hod.

 

Oddělení intermediární péče neonatologie (IMP I, IMP II):
Vedoucí lékař: MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.
Staniční sestra: IMP I - Miluše Plecerová
IMP II - Miloslava Vytisková
Telefony: IMP I - 224 967 404
IMP II - 224 967 456, 224 967 506
Návštěvní hodiny: rodiče kdykoliv, příbuzní 13.00 - 19.00 hod.

 

Oddělení fyziologických novorozenců – chodby P1, P3, P15

Vedoucí lékař: MUDr. Miloš Zapadlo, CSc.
Staniční sestra P1 - Kateřina Procházková
Staniční sestra P3 - Zuzana Heranová
Staniční sestra P15 - Věra Křivánková

Telefony:
P1 - 224 967 105

P3 - 224 967 523
P15 - 224 967 472

Návštěvní hodiny: 13.00 - 19.00 hod.

 

Gynekologie 

Ambulance gynekologická
Telefon: 224 96 7491, 224 96 7504

Kartotéka gynekologické ambulance
Telefon: 224 96 7019

Onkologický stacionář
Telefon: 224 96 7021

Kartotéka onkologické ambulance
Telefon: 224 96 7480

 

Lůžková oddělení gynekologie

Chodba G1
Telefon: 224 96 7440, 7340

Chodba G3
Telefon: 224 96 7424

Chodba G4
Telefon: 224 96 7439, 7339

Chodba G5
Telefon: 224 96 7004, 7003

Chodba jednotky intenzivní péče
Telefon: 224 96 7529, 7329

 

Informace o postupu ohledně nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování jejích výpisů nebo kopií

http://www.vfn.cz/pacienti/informace-pro-pacienty/postup-pro-nahlizeni-do-zdravotnicke-dokumentace-porizovani-jejich-vypisu-nebo-kopii/