Všeobecná ambulance

Všeobecná ambulance

Lékaři: dle rozpisu služeb

Staniční sestra všeobecné ambulance: Alena Drnková

Telefon - ordinace:  224 967 491

 

Před návštěvou ordinace je nutné se nejprve nahlásit v kartotéce (dveře č. 1)

V pracovních dnech od pondělí do pátku v dopoledních hodinách funguje provoz ambulance bez objednání, ale pouze s doporučením od obvodního gynekologa. Doporučení by nemělo být starší než jeden měsíc. Dále je třeba se prokázat:

  • platnou kartičku zdravotního pojištění

  • občanský průkaz

Bez doporučení je možné na ambulanci ošetřit pouze pacientky s akutními obtížemi (neodkladné, život ohrožující stavy, kdy hrozí nebezpečí z prodlení).

Po skončení pracovní doby, v noci, o víkendech a svátcích je provoz ambulance zajištěn pohotovostní službou.

Tato ambulance také funguje jako konsiliární gynekologická ambulance pro pacientky hospitalizované ve VFN a přednostně jsou vyšetřeny pacientky v akutním stavu (např. přivezené záchrannou službou). Z těchto důvodů prosíme o pochopení při případném prodloužení čekací doby.