Onkogynekologická ambulance

Chodba ambulancí: dveře č. 7

                               dveře č. 6 (kartotéka, vstupní přihlášení)

Telefon: 224 967 481, 224 967 480

 

Nutno se vždy předem telefonicky objednat na základě doporučení svého lékaře (gynekolog, praktický lékař).

Objednání po, út, čt 8.00 - 10.00 hod.  a 13.00 - 15.00  hod. 

                  pá 8.00 - 10.00 hod. a 13.00 - 14.00 hod.

Ambulantní dveře č.6 - kartotéka (vstupní přihlášení), poté budete odeslány do příslušné ambulance

 

Pondělí - čtvrtek: 13.00 – 15.00 hod.

Pátek: 13.00 – 14.00 hod.

Bližší informace: http://www.onkogyn.cz