Centrum pro fertilitu zachovávající léčbu děložních myomů

Lékaři: doc. MUDr. Michal Mára

Zaměření centra:léčba myomů a adenomyosy u pacientek s cílem otěhotnět. Miniinvazivní chirurgická léčba.

Objednání: myom@seznam.cz

Nutno se vždy předem objednat na základě doporučení svého lékaře (gynekolog, praktický lékař).

Na Váš zaslaný e-mail odpoví doc. Mára během několika dní a objedná Vás na ambulantní indikační vyšetření.

V e-mailu je třeba stručně uvést o jaký problém s děložním myomem se jedná, svůj věk, dosavadní gravidity, ev. plánovanání gravidity, délku snahy o těhotenství, prodělanou léčbu sterility, příp. prodělané gynekologické a jiné břišní operace.