Jednotka intenzivní péče (JIP) pro gyn. část kliniky

Vedoucí lékař: as. MUDr. Hana Hrušková

Staniční sestra: Renáta Šálová, RPA

Telefon: 224 967 516, 224 967 116

Návštěvy:Pokud to provoz na JIP dovolí, jsou možné po předchozí telefonické domluvě a se souhlasem ošetřujícího lékaře krátké návštěvy příbuzných u pacientky. Návštěvy se povolují pouze v odpoledních hodinách, po skončení celého operačního programu.

Jednotka intenzivní péče (JIP) má 5 lůžek. Vzhledem k erudici personálu a přístrojovému vybavení tohoto oddělení zajišťujeme péči o operantky gynekologické a v některých případech i z porodnické části klinikyRovněž sledujeme pacientky, které nebyly operovány, ale jejich stav vnitřního prostředí nebo stav kardiopulmonální vyžaduje intenzivní péči.

Velká část našich pacientek jsou ženy s onkogynekologickou problematikou, z nichž většina má operaci i na jiných nitrobřišních orgánech (střevo, slezina, játra, bránice, močový měchýř) a pacientky s urogynekologickou problemtikou.

Proto spolupracujeme konsiliárně i s jinými chirurgickými obory, nejčastěji s všeobecnými chirurgy a s urology, s jejichž pomocí pak operační péči vedeme.

Na oddělení JIP podle stavu pacientky lékař spolupracuje s anesteziologem s erudicí v intenzivní medicíně.