Endoskopické oddělení (chodba G5)

Vedoucí lékař: prof. MUDr. David Kužel, CSc.

Vedoucí oddělení JIP (chodba G5): doc. MUDr. Michal Mára, CSc.

Staniční sestra: Renata Šálová

Telefon: 224 967 004, 224 967 003

Návštěvní hodiny: podle domluvy

 

Oddělení je určeno pro sledování pacientek po laparoskopických (LPSK) operacích. Má 8 monitorovaných lůžek. Z toho jsou 3 lůžka JIPová a 5 lůžek tzv. dospávacích. Pacientky se na lůžka ukládají dle závažnosti prováděných výkonů.

Pacientky nastupují k operaci den předem na standardní oddělení a nebo v den výkonu rovnou na oddělení G5. Po operaci jsou přímo z operačního sálu přiváženy ke sledování na toto oddělení. Po stabilizaci zdravotního stavu jsou pacientky první den po operaci propuštěny domů, nebo jsou překládány zpět na standardní oddělení.

Indikace k laparoskopickým operacím, při kterých jsou pacientky zařazeny do operačního programu, probíhají každou středu od 8 do 12 hod. Na indikace je potřeba se objednat na na všeobecné ambulanci a je nutné mít doporučení obvodního gynekologa.