Endoskopické oddělení (chodba G5)

Vedoucí lékař: doc. MUDr. David Kužel, CSc.

Vedoucí oddělení JIP (chodba G5): doc. MUDr. Michal Mára, CSc.

Staniční sestra: Jana Trojanová

Telefon: 224 967 004

Návštěvní hodiny: podle domluvy

 

Oddělení je určeno pro sledování pacientek po laparoskopických (LPSK) operacích. Má 8 monitorovaných lůžek.

Pacientky nastupují k operaci na standardní oddělení a po operaci jsou přímo z operačního sálu přiváženy ke sledování na oddělení jednotky intenzivní péče (JIP). Po stabilizaci zdravotního stavu jsou pacientky první den po operaci propuštěny domů, nebo jsou překládány zpět na standardní oddělení.

Indikace k laparoskopickým operacím, při kterých jsou pacientky zařazeny do operačního programu, probíhají každou středu na endoskopické oddělení (chodba G5) od 8 do 12 hod. Na indikace je potřeba se objednat na výše uvedeném telefonním čísle a je nutné mít doporučení obvodního gynekologa.