Endokrinologická ambulance

Lékaři: as. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

            prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

            MUDr.Peter Koliba

            MUDr.Anna Zdeňková

Chodba ambulancí: dveře č. 8

Telefon: 224 967 118

 

Nutno se vždy předem telefonicky objednat na základě doporučení svého lékaře (gynekolog, praktický lékař).

Objednání každý všední den kromě středy v 8 - 11,30 hod.

 

Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 14.30 hod.

Pátek: 8.00 – 14.00 hod.

 

Endokrinologická ambulance je zaměřena zejména na sledování a léčbu endokrinních poruch a onemocnění:

  • poruchy menstruačního cyklu

  • onemocnění a choroby vaječníků

  • hypoandrogenní stavy

  • syndrom polycystických vaječníků

  • hyperprolaktinémie,

  • předčasné ovariální selhání

  • poruchy související s klimakteriem

  • konzultace o metodách plánování rodičovství (hormonální antikoncepce)