Dětská a dorostová ambulance

Lékař: as. MUDr. Jana Skřenková

Ambulance dětské a dorostové gynekologie gyn.-por. kliniky se nachází v budově KDDL (Klinika dětského a dorostového lékařství), Praha 2, Ke Karlovu 2, budova E2, zadní vchod, 1.patro.

Telefon: 224 967 024

Na vyšetření je nutné se objednat každý všední den kromě středy od 12,15 do 13 hodin na výše uvedeném telefonním čísle. V případě akutních obtíží je možné v ordinačních hodinách přijít bez objednání.

Pondělí - úterý: 9.15 - 12.15 hod.

Čtvrtek - pátek: 9.15 - 12.15 hod.

Ambulance dětské a dorostové gynekologie poskytuje služby:

  • gynekologická prevence

  • léčba gynekologických onemocnění

  • odhalováním vrozených vývojových vad

  • sledováním pohlavního dospívání dívek

 

Gynekologie dětí a dospívajících je poměrně mladým samostatným oborem, jež byl založen v Československu otevřením první ambulance při České dětské nemocnici v Praze - Na Karlově 23.září 1940 prof. MUDr. Rudolfem Peterem,DrSc. Tato ordinace pracuje dosud, tedy již více než 63 let. 

I v dětském věku se mohou vyskytovat téměř všechna gynekologická onemocnění jako u dospělé ženy. Přístup k dítěti je však zcela specifický. Dětská gynekologie není jen aplikací zmenšené "velké gynekologie". Je oborem především preventivním, neboť včasným léčením gynekologických onemocnění, odhalováním vrozených vývojových vad a sledováním správného pohlavního dospívání dívky přispívá ke zdárnému vývoji populace žen, které dají život dalším zdravým dětem.

Rodiče se nemusí obávat gynekologického vyšetření své dcery, neboť je prováděno gynekologem odborně vyškoleným, který zná zvláštnosti dětského věku. Doprovázející rodič je přítomen vyšetření a pokud je správně informován, napomáhá lepšímu a rychlejšímu kontaktu lékaře s dívkou.

I přesto gynekologické vyšetření nepatří k nejpříjemnějším. Dívka na rozdíl od dospělé ženy k němu není motivována, a proto získat její spolupráci je někdy obtížnější. Velmi důležitá je spolupráce s dětským lékařem a dalšími odborníky ze specializovaných dětských oborů, kteří o dítě pečují - nejčastěji jimi jsou nefrolog, urolog, chirurg atd. V areálu dětské kliniky Na Karlově, kde se nachází naše ambulance, jsou všichni odborní dětští lékaři k dispozici. Ultrazvukové vyšetření se provádí na specializováném pracovišti Gynekologicko - porodnické kliniky pro děti vyškolenými lékaři. Tak je zajištěna opravdu kvalitní a komplexní péče o dívky.

Ordinace pro dětské pacientky a dorostenky je poněkud odlišná od ambulance pro dospělé. Přítomností hraček, barev a obrázků se snažíme dětem vytvořit příjemnou kulisu nepopulárního vyšetření. Gynekologické vyšetření zahajujeme celkovou prohlídkou těla, proto je dívka vysvlečena. Následuje vyšetření zevních rodidel a dále pochvy, přičemž nástroje k jejímu prohlédnutí a odběrům jsou přizpůsobeny dětskému věku (tzv. vaginoskop). Po gynekologickém vyšetření zůstává panenská blána zcela neporušena. Palpační vyšetření se provádí stejně jako na dětské chirurgii přes konečník. Proto před gynekologickým vyšetřením má být dívka řádně vymočena a vyprázdněna.