Centrum asistované reprodukce

Vedoucí lékaři: MUDr. Simona Jirsová, Ph.D.

Úseková sestra: Mgr. Jana Vacková

Telefon: 224967 418

Telefon pro objednávání na spermiogram a zmrazení spermatu (muži) do laboratoře: 224 967 479

 

Na vyšetření do ambulancí CAR i k vyšetření v laboratoři CAR se objednávejte telefonicky v době od 7.30 do 15.00 hod., ev. osobně na našem pracovišti.

Centrum asistované reprodukce najdete v levém přízemním traktu Gynekologicko-porodnické kliniky. Centrum je tvořeno ambulantním a laboratorním  úsekem. Čekárnu pro ambulance CAR najdete v přízemí v levém vestibulu. Dveře jsou označeny KARTOTÉKA CAR . Při objednání do laboratoře se dostavte na dlouhou spojovací chodbu v levé části kliniky před dveře označené ANDROLOGICKÁ LABORATOŘ.

Na našem pracovišti provádíme komplexní diagnostiku a léčbu neplodného páru. V případě potřeby zajišťujeme imunologické, genetické, urologické nebo sexuologické vyšetření.

 

Co potřebujete při návštěvě našeho oddělení mít s sebou?

Na první návštěvu do CAR se dostavte oba manželé/partneři společně, abychom mohli provést všechna potřebná vyšetření co nejdříve. S sebou si vezměte platný občanský průkaz, ev. cestovní pas či povolení k trvalému/přechodnému pobytu v ČR, zdravotní průkaz pojištěnce a doporučení k léčbě od Vašeho ošetřujícího lékaře, pokud ho máte (není nezbytné). Máte-li již hotové výsledky z jiných pracovišť, můžete je přinést také, ušetříme čas. Pokud ne, nevadí, všechna potřebná vyšetření Vám provedeme u nás.

 

Máme k dispozici všechny moderní metody léčby neplodnosti:

  • IUI (intrauterinní inseminace)

  • IVF (in vitro fertilizace - "oplození ve zkumavce")

  • ICSI (metoda pro léčbu většiny případů mužské neplodnosti - vpíchnutí spermie do vajíčka)

  • PICSI (výběr spermií pro ICSI podle jejich funkčních vlastností - vazba na hyaluronan)

  • AH (asistovaný hatching)

  • neinvazivní monitoring vývoje embryí

  • MESA/TESE (chirurgický odběr spermií z nadvarlete / chirurgický odběr semenotvorných kanálků z varlete) - ve spolupráci s Urologickou klinikou.

  • PGD (preimplantační genetická diagnostika) ve spolupráci s genetickou laboratoří

  • kryokonzervace/vitrifikace gamet (vajíček a spermií) a embryí

  • dárcovství gamet (vajíček a spermií) a embryí