Aktuality

Změna webových stránek VFN

Dnes 31.5.2019 byla změněna podoba webových stránek VFN. Vzhledem k drobným obsahovým nedostatkům prosím o trošku trpělivosti, na odstranění technici VFN usilovně pracují. Pokud byste potřebovali rychlý telefonní konkakt na naše pracoviště - doporučujeme v současné době raději tuto základní přehledovou tabulku s řešením životních situací.

 

Občasná nedostupnost webdiáře

Cca od 25.2.2019 máme opakovaně hlášeny problémy s dostupností Webdiářů (pomalá odezva, nezobrazení termínů, chyba v komunikaci při výpisu volných míst apod.) a to především do době ranních registrací mezi 8:00 až 8:30. Pokud by se tento problém objevil i u Vás, nově umožňujeme kromě osobní návštěvy v 15:40 i registraci přes kontaktní email apolinar-ppp@vfn.cz

  • prosím - i tato varianta registrace k porodu je možná nejdříve od dokončeného 14.týdne těhotenství - dříve to nejde (před dnem 14+0 jsou místa blokována proti jakémukoliv zápisu)
  • ideální postup za této situace: zkuste si ve webdiáři založit svůj účet (tam se problémy zatím neobjevily) ... a pak na adresu apolinar-ppp@vfn.cz stačí poslat Vaše "uživatelské jméno" a předpokládaný termín porodu dle PM. V tomto případě bude Vaše rezervace co nejdříve založena a korektně spárována s Vaším přihlášením (přijde Vám i automaticky generovaná SMS/mail s potvrzením rezervovaného místa).  A rezervaci místa uvidíte v záložce "Objednávky".

Omlouváme se za tyto komplikace

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

Mezinárodní kongres 

V listopadu se na řeckém ostrově Kos se konal celosvětový kongres reprodukční imunologie. Naše klinika se touto, jak se čím dál více ukazuje, velmi důležitou problematikou intenzivně zabývá, aktivní výstup měla Dr. Hrbáčková.

 

MUDr. Hana Harbáčková

  

Zakončení 1. ročníku oboru Porodní asistence
Studentky bakalářského studijního programu "Porodní asistence" úspěšně zakončily první akademický rok na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlově a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Pod vedením odborných vyučujících s dlouholetou praxí a mentorek získaly teoretické i praktické znalosti.  

V období letních měsíců se studentky staly součástí týmu porodnice "U Apolináře".

Alice Beilová

(aktualita přidána 10.10.2016)

 

Proběhl perinatologický kongres AORA

12.prosince 2015 proběhl již tradiční perinatologický kongres v Nové budově Národního muzea. Podrobný program lze najít ZDE.

Proběhl křest již 5. vydání Knihy o těhotenství, porodu a péči o dítě

Dne 9. října 2015 proběhl křest již 5. vydání Knihy o těhotenství, porodu a péči o dítě od doc. MUDr. Antonína Pařízka, CSc. s týmem spoluautorů, a proto byla kniha již zařazena do kategorie bestseller, stala se totiž nejprodávanější knihou pro těhotné a rodiny s dětmi v České republice.

Celý křest pro mnoho hostů moderovala Elen Černá – Valentová, kmotrou se stala herečka Jitka Čvančarová a úspěch popřála Andrea Verešová.

Symbolicky byl první svazek věnován knihovně nově otevřeného bakalářského programu Porodní asistence na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.   

Fotografie z křestu je možné prohlížet na této adrese ZDE

Knihu je možno objednávat na této adrese: ZDE

(aktualita přidána 19.10.2015)

 

1. lékařská fakulta nově vyučuje porodní asistentky

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevřela nový obor porodní asistentka v bakalářském studijním programu. V Praze je tak první a jedinou státní vysokou školou v Praze, kde mohou zájemci tento obor vystudovat. Do prvního ročníku akademického roku 2015/2016 nastoupilo 28 studentek.

 

  „Studijní program je připraven podle požadavků Světové zdravotnické organizace a Evropské unie a odpovídá nárokům kladeným na toto povolání v zemích EU,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

   Praktické znalosti a dovednosti získají studenti zejména na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, tedy „ U Apolináře“. „Příprava porodních asistentek v naší porodnici má dlouholetou tradici, a proto nás zavazuje, abychom ve výuce pod vedením zkušených porodníků a mentorek i nadále pokračovali,“ uvedl zástupce přednosty pro porodnický úsek doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

   Na odborné praxi budou studenti pracovat pod vedením jednotlivých mentorů. „Vyučující mají mnohaletou pedagogickou zkušenost při výuce porodní asistence a jsou registrovanými pracovníky ve svém oboru,“ řekl doc. Pařízek. Doplnil, že na klinice nejen pracují uznávaní odborníci své profese s bohatou publikační činností, ale realizují se také četné projekty a granty, do nichž se budoucí porodní asistentky mohou zapojit. Část praxe budou absolvovat i v Nemocnici na Bulovce a v Thomayerově nemocnici.

  V současné době je v České republice kromě 1. LF UK devět vzdělávacích institucí, které připravují budoucí porodní asistentky ke své profesi. V Praze byla dosud jediná, a to  soukromá vysoká škola, kde mohli zájemci obor studovat.

 

(aktualita přidána 19.10.2015)

 

(aktualita přidána 9.10.2015)

 

Proč jsme nuceni regulovat péči o těhotné 

aneb každý proces má maximální kapacitu, porodnice není výjimkou.

  

V budově naší gynekologicko-porodnické kliniky je 59 lůžek pro matky a jejich děti po porodu (tzv. oddělení šestinedělí). Tato budova je památkově chráněna, a proto není možné ze stavebních důvodů rozšiřovat její kapacitu.

 

Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky je v naší zemi nutné dodržovat pobyt dítěte v porodnici po fyziologickém porodu minimálně 3 dny, resp. 72 hodin.

 

Vzhledem k tomu, že naše porodnické zařízení je perinatologickým centrem, kde se koncentrují nezávažnější těhotenská rizika a patologie, zejména pak předčasné porody i extrémně nezralých novorozenců, je průměrná délka pobytu novorozenců a jejich matek v naší porodnici 4,9 dne, resp. 118 hodin

 

Počtem lůžek a délkou hospitalizace je daná kapacita porodnice.

Kapacita porodnice „U sv. Apolináře“ je 12 porodů denně.

 

Zájem o služby ovšem vysoce převyšuje lůžkovou kapacitu naší porodnice. Proto jsme nuceni regulovat příjem těhotných žen. Abychom nastávající maminky při výběru porodnice nestresovali těsně před porodem, zavedli jsme  poprvé v ČR elektronické přihlášení prostřednictvím Programu předporodní  péče (dále také PPP) už ve 14. týdnu těhotenství.  

 

Klíč pro přihlášení do PPP:

Přihlášení pomocí internetu (v 8.00 denně):   8 žen denně

Přihlášení při osobní návštěvě porodnice:      1 žena denně

Denně rezervujeme 3 místa pro případy ohrožení zdraví matky nebo dítěte (bez rezervace).

 

Poznámka:

Pokud se budoucí maminka z různých důvodů již nemůže přihlásit do Programu předporodní  péče v naší porodnici, v Praze a jejím těsném okolím jsou další porodnická zařízení, kde je možnost klidně a bezpečně přivést dítě na svět.  

 

Vedení Perinatologického centra

Gynekologicko-porodnická klinika, 1.lékařské fakulty UK a VFN v Praze

 

(aktualita přidána 25.6.2015)

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK si 28. dubna 2015 připomněla 140. výročí od narození prvního miminka. Jedná se o jednu z nejdéle otevřených porodnic na světě. V současné době disponuje moderním porodnickým, neonatologickým a gynekologickým pracovištěm. Všechna odpovídají nejvyšší evropské úrovni. U příležitosti 140. výročí byla slavnostně odhalena pamětní deska Josefa Hlávky, jejímu architektu a staviteli a zároveň velkému českému mecenáši.

Pozvánka a program ke stažení jsou umístěny ve spodní části této stránky. (aktualita přidána 11.5.2015)

V souvislosti s rekonstrukcí porodního sálu č. 1 budou na období 1.8. - 7.9.2015 sníženy počty registrací pacientek k porodu. Pevně věříme, že se toto mírné omezení dotkne pouze malého množství rodiček. Za případné omezení se předem omlouváme.

(aktualita přidána 4.2.2015)

 

V souvislosti s provozem našich stránek se na Vás dovolujeme obrátit, zda-li byste nám posílali postřehy a názory na novou podobu našich internetových stránek na naši emailovou adresu info@apolinar.cz. Za podnětné návrhy Vám budeme vděční.

(aktualita přidána 10.12.2013)